Information


Årsmötet kommer att hållas

i samband med Cancerföreningens planeringsgruppmötet

i Göteborg 5 december 2019 kl 1700Kallelse