Information


Årsmötet 2018 kommer att hållas

som ett telefonmöte den 24 januari kl 1500Den som önskar delta v.g. meddela detta

till ordföranden genom ett mail till

Viveka.Bergman@regionostergotland.se