Information


Eftersom flera i styrelsen inte kunde delta

vid ordinarie årsmöte, kommer

årsmötet att hållas som ett telefonmöte den 18 januari kl 1500

 

Den som önskar delta v.g. meddela detta

till vice ordföranden genom ett mail till

Viveka.Bergman@regionostergotland.se