Föreningens syfte är att främja utveckling av isotopterapi i Sverige

 genom utbyte av kunskap och erfarenhet.

Föreningens syfte är också att främja medlemmarnas utbildning

 och forskning inom området.

 

Sidan stöds av:

 

Statistik för 2016 nu tillgänglig

Kallelse till SFIT's årsmöte, se under "Förening"

 

Uppdaterad 2017-10-16
Webansvarig: Enn Maripuu