Föreningens syfte är att främja utveckling av isotopterapi i Sverige

 genom utbyte av kunskap och erfarenhet.

Föreningens syfte är också att främja medlemmarnas utbildning

 och forskning inom området.

 

Sidan stöds av:

 

Hemsidan upphör 2021-05-01

 

Statistik över utförda isotopterapier t.o.m. 2019
finns på www.moramedsoft.se

 

Uppdaterad 2020-08-30