Mjukvara för Thyreoideadosimetri


Programmet beräknar volym utifrån

Statiska studier               Tomografiska studier

           

samt beräknar dos utifrån två modeller.

 

- För att ladda ner programmet krävs en kodnyckel.
- Nyckeln hämtas från Web-ansvarig.
- Programmet kan därefter provas i 1 månad.

 

Ange kodnyckel: