Boken vänder sig till alla som i sin vardag sysslar med tyreoideasjukdom (se bifogad bild)

Boken kan rekvireras från Buster Mannheimer för en kostnad av 225 kr. Porto och moms tillkommer: buster.mannheimer@sodersjukhuset.se