STADGAR
för
SVENSK FÖRENING FÖR ISOTOPTERAPI


§1. Föreningens syfte är att främja utveckling av isotopterapi i Sverige genom utbyte av kunskap och erfarenhet. Föreningens syfte är också att främja utbildning och forskning inom området.

§2. Föreningen är öppen för alla yrkeskategorier verksamma inom området radionuklidterapi.

§3. Högsta beslutande organ är årsmötet.

§4. Kallelse till årsmötet skall utlysas senast en månad före mötet. Detta sker via föreningens hemsida.

§5. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Samtliga val avser två år.

§6. Rätt att teckna föreningen äger ordförande och kassör.1

1Utgår till dess att föreningen har medel att förvalta.
2Valberedningen utgörs av styrelsen.