Styrelse i Svensk Förening för Isotopterapi,
enligt val vid årsmötet 2015-11-26.

 

Styrelseordförande
Vice
styrelseordförande
Johanna Svensson
Viveka Bergman
t.o.m. 2016
t.o.m. 2016
     
Sekreterare & WEB-ansvarig Enn Maripuu t.o.m. 2016
     
Kassör Ej aktuell  
     
Forskningssekreterare
Bitr forskningssekreterare
Cecilia Hindorf
Ulrike Garske
t.o.m. 2015
t.o.m. 2015
     
Utbildningsansvarig
Bitr utbildningsansvarig
Johanna Svensson
Fredrik Henriksson
t.o.m. 2015
t.o.m. 2015
     
Extra styrelseledamöter Mattias Sandström
Lennart Bergqvist
Jan Tennvall
Christel Hedman
t.o.m. 2017
t.o.m. 2014
t.o.m. 2017

t.o.m. 2015
     
Valberedning Styrelsen  
     
Ordföranden i Cancerföreningens planeringsgrupp Sven-Erik Strand