Styrelse i Svensk Förening för Isotopterapi,
enligt val vid årsmötet 2016-11-25.

 

Styrelseordförande
Vice
styrelseordförande
Johanna Svensson
Viveka Bergman
t.o.m. 2018
t.o.m. 2018
     
Sekreterare Mattias Sandström t.o.m. 2018
     
Kassör Ej aktuell  
     
WEB-ansvarig Enn Maripuu t.o.m. 2018
     
Utbildningsansvarig
Bitr utbildningsansvarig
Johanna Svensson
Fredrik Henriksson
t.o.m. 2018
t.o.m. 2017
     
Extra styrelseledamöter Peter Bernhardh
Jan Tennvall
t.o.m. 2018
t.o.m. 2017
     
Valberedning Styrelsen  
     
Ordföranden i Cancerföreningens planeringsgrupp Sven-Erik Strand