Interimistisk styrelse i Svensk Förening för Isotopterapi

 

Styrelseordförande Viveka Bergman
   
Sekreterare Mattias Sandström