Svensk Förening för IsotopTerapi

(Swedish Society of Radionuclide Therapy)

                                                                                 Associerad medlem till Svensk Förening för Nuklearmedicin & Svensk Onkologisk Förening