Myndigheter & Instutitioner Föreningar
Socialstyrelsen (SOS) Svensk Förening för Nuklearmedicin
Läkemedelsverket (LMV) Svensk Förening för Radiofysik
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Svenska Läkarsällskapet
  Svensk Onkologisk Förening
   
  European Assc of Nucl Med (EANM)
  Society of Nucl Med (SNM)